Onroerend goed

De onroerend goed praktijk bestaat uit de afdelingen nieuwbouw, bestaande bouw en commercieel onroerend goed.

De afdeling nieuwbouw houdt zich bezig met de overdracht en financiering van nieuwbouwwoningen.
Een greep uit de werkzaamheden van de nieuwbouwpraktijk:
• het opstellen van de koop-/aannemingsovereenkomst;
• het opstellen van splitsingsakte(n);
• het opstellen van de leveringsakte;
• het opstellen van de hypotheekakte en/of eventuele geldleningsovereenkomst(en);
• het opvragen van de benodigde gelden om de verschuldigde termijnen te kunnen voldoen.

De afdeling commercieel onroerend goed houdt zich bezig met de complexere transacties, zoals:
• (ver)koop, levering en financiering van commercieel onroerend goed;
• teboekstelling, (ver)koop, levering en financiering van schepen.

In de afdeling particulier onroerend goed draait alles om de aan- en verkoop van de woning, zoals:
• opstellen van koopovereenkomsten;
• opstellen van de leveringsakte en hypotheekakte;
• vestiging of wijziging van erfdienstbaarheden;
• veilingen van woningen.