Disclaimer & auteursrecht

Hoewel bij het tot stand komen van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Notariskantoor Bussink is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

© 2018, Notariskantoor Bussink.  Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Notariskantoor Bussink of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Notariskantoor Bussink.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Notariskantoor Bussink
Prins Pieter Christiaanstraat 71
3066 TB Rotterdam
Tel.nummer: 010 – 286 59 59
e-mail: info@notariskantoorbussink.nl

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Notariskantoor Bussink geen controle heeft. Notariskantoor Bussink draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die websites.