Werkwijze

Notariskantoor Bussink koppelt goede kwaliteit aan een scherpe prijs. Daarnaast zijn zaken als goede (telefonische) bereikbaarheid, een vast aanspreekpunt en het tijdig teruggebeld worden belangrijke elementen die tegenwoordig helaas niet overal meer vanzelfsprekend zijn.

Bij ons echter zijn dit elementen die hoog in het vaandel staan!

Tarieven

Hetzelfde geldt voor de tarieven; deze dienen duidelijk te zijn en geen aanleiding te geven voor discussie of vragen. Voor iedere opdracht kunt u een, overigens vrijblijvende, offerte aanvragen. Dit voorkomt eventuele vragen of onduidelijkheden achteraf.

Legitimatieplicht

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) eist dat, alvorens een aanvang met de werkzaamheden kan worden gemaakt, van u de nodige gegevens kunnen worden gevraagd, waaronder uw geldig legitimatiebewijs. U kunt zich hiervoor tijdens onze kantooruren op het notariskantoor melden.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze Algemene Voorwaarden.

Ongebruikelijke transacties

De werkzaamheden van de notaris vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
Ingeval van een onder deze wet vallende ongebruikelijke transactie, zal door Notariskantoor Bussink melding dienen te worden gedaan bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te Zoetermeer, zonder dat de client daarover behoeft te worden geïnformeerd.